Mediation

 

ethiekwijzer101

 

 

Transformationele mediation

Hoe vaak komt het niet voor dat we tegenover een ander komen te staan in woord of daad. Daar reageren we dan vaak op door te vechten, vluchten, ontkennen of het slachtofferschap. Soms werkt dat, maar meestal gaan de problemen niet weg en dreigen onplezierige gevolgen, zoals rechtszaken of ontslag.

Mediation gaat over verbinden en bruggen bouwen

Als transformationeel Mediator help ik niet alleen de partijen om tot een gezamenlijk gedragen eindresultaat te komen. Ik help ook de partijen om op een andere manier naar zichzelf en hun belevingswereld te laten kijken. Doormiddel van mij als spiegel van de partijen in te zetten. Ik ben geen ‘scheidsrechter’. Ik ga uit van de eigen verantwoordelijkheid en het zelflerend vermogen van de partijen met wie ik werk.

Opluchtend en verhelderend als je gebruikt kunt maken van een mediator, die zorgt voor de nodige ondersteuning – overleg – voor andere opties – begeleiden bij onderhandelingen en meer emotionele rust.

 

Uitnodiging voor een mediation

U, of de andere partij heeft besloten om een mediation poging te starten, omdat jullie er niet meer gezamenlijk uit kunnen komen. Vaak gebeurt het dan dat één van de partijen contact opneemt. Om het vertrouwen van beide partijen te waarborgen, wordt er bij de aanmelding niet inhoudelijk ingegaan op de ontstaande problematiek. Wel wordt er naar de benodigde informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens e.d. van beide partijen. Hierna krijgen beide partijen een mediation overeenkomst toegestuurd die ingevuld en ondertekent retour gestuurd dient te worden. Na ontvangst van deze overeenkomst, krijgen beide partijen een uitnodiging voor een eerste kennismaking.

Elkaar leren zien over het doolhof heen

 

Kennismaking, oriëntatie en verder gaan met een mediation traject

In deze eerste kennismaking nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Samen werken we aan de nodige gezamenlijke ondersteuning en de emotionele rust die nodig is om de problemen in kaart te brengen. Bij voldoende commitment (bereidheid om het probleem op te lossen) en voldoende vertrouwen in elkaar, is het mogelijk om tot een gezamenlijk gedragen eindresultaat te komen.

Om het vertrouwen nog meer vorm te geven, hanteert Ethiekwijzer een geheimhoudingsplicht. Om deze reden teken je ook de mediation overeenkomst met daarin de door de MFN aangegeven regels.

Het is wenselijk dat problemen eerst besproken en erkent worden voordat je er iets aan kunt veranderen

 

Gedurende het gehele traject kun je gebruik maken van het klankbord. Hier kun je voor op jouw gewenste momenten al jouw (acute) vragen en problemen kwijt. Samen kunnen we dan kijken voor een passende oplossing.

 

Verloop van een transformationele mediation

Als alle partijen echt bereid zijn om de problemen op te lossen, kunnen we samen zorgen voor een onbezorgder leven, waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met ons gaat.

Tijdens een mediation kun je in moeilijke situaties belanden. Dit kan pijn en verdriet geven. Daar zou je op kunnen reageren door te gaan vechten, vluchten, ontkennen of door het slachtofferschap op te zoeken. Vaak is dit de oorzaak, maar ook de oplossing voor de problematiek. Onder deze reacties zitten emoties verborgen die wij eigenlijk niet willen. Emoties die wij onderdrukken en weg proberen te stoppen door schaamte, overlevingsstrategie door wat je hebt meegemaakt, angst of het onvermogen om deze reacties te neutraliseren. Maar dit is nou juist waar het om gaat tijdens een transformationele mediation.

Sta open voor wat er tijdens een transformationele mediation kan gebeuren.

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en je kunt de mediation op ieder gewenst moment beëindigen. Weet wel dat als je besluit om hier gebruik van te maken, je misschien een gemiste kans voor een eventuele oplossing laat lopen.

Een muur kan niet geplaats worden als er nog geen fundering is gelegd. Dit kost energie en vergt inspanning

Vaak zijn er 2 tot 5 bijeenkomsten nodig van max. 2 uur om voldoende handvatten te bieden, voldoende duidelijkheid te geven en om zelf antwoorden te verkrijgen, zodat je weet hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.

 

De laatste mediation bijeenkomst

In deze laatste bijeenkomst bekijken we de stand van zaken. Is er een oplossing bereikt rondom de problematiek, zijn de door de partijen aangegeven doelstellingen bereikt of zijn er nieuwe doelstellingen bijgekomen. Ook bespreken we hoe de partijen de aangedragen oplossingen kunnen blijven vasthouden en eventueel verder zou kunnen uitbreiden of ontwikkelen. Dit alles is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die gezamenlijk ondertekent dient te worden.

 

Het is zeker aan te raden om na beëindiging van het mediation 1 á 2 vervolg bijeenkomsten in een half jaar in te plannen. De ervaring leert dat deze vervolgbijeenkomsten zeer effectief en leerbevorderend zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat partijen het geleerde langer vast weten te houden.